Vlastní zkušební zařízení pro sklápěče společnosti Fliegl

Investice do bezpečnosti

Stabilita hraje nesmírně důležitou roli zejména při nakládce a vykládce sklápěcích návěsů. Na vlastním zkušebním zařízení pro sklápěče testuje společnost Fliegl právě tuto vlastnost do nejmenších detailů a výsledky nechává promítnout do vývoje svého portfolia sklápěčů. Pohyby podvozku, průhyby karoserie a zkroucení rámu sklápěcích přívěsů Fliegl jsou pečlivě zkoumány na vlastním zkušebním zařízení sklápěčů.

Zkušební zařízení pro sklápěče společnosti Fliegl je schopno simulovat sklon terénu maximálně 12 stupňů. Všechny rizikové faktory pro řidiče a vozidlo jsou v systému přesně zaznamenány. Boční sklony jsou simulovány přesně na stupeň a odchylky v konstrukci různých sklápěcích návěsů jsou určeny na milimetr přesně. Společnost Fliegl tak získává cenné poznatky pro vývoj vlastních výrobků a přispívá k bezpečnosti silničního provozu a ochraně zdraví při práci.

Ke stažení na