Plachtové návěsy od společnosti Fliegl

Určeno pro vaše dnešní i budoucí potřeby

Návěsy Fliegl jsou především praktické, šetří práci a působivě šetří čas. U plachtových návěsů se společnost Fliegl zaměřuje především na jednoduchou a bezpečnou obsluhu. Všude tam, kde lze použít mechanické komponenty, se důsledně upouští od náchylné elektroniky. Inovativní, k opravám šetrný vývoj s mimořádně dobrými hodnotami životnosti charakterizují plachtové návěsy Fliegl. Funkčnost a bezpečnost jsou na prvním místě.

Zde se společnost Fliegl odlišuje od svých konkurentů i v těch nejmenších detailech a klade velký důraz na co největší přínos pro zákazníka. Nosným základem návěsů jsou robustní ocelové podvozky, které se doplněné množstvím variant výbavy a karoserií stávají individuálními návěsy pro každý přepravní požadavek.

Promyšlená, důsledná lehká konstrukce, odolné provedení a praktická řešení detailů - Fliegl ukazuje, jak se to správně má dělat.

Ke stažení na